Mỗi con người có 03 loại tính cách: tính cách anh ta phô bày, tính cách anh ta có, và tính cách anh ta nghĩ anh ta có.

Alphonse Karr

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vượt Con Đảo
Tác giả: Phùng Quán
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Quan Điền
 

Vượt Con Đảo Vượt Con Đảo - Phùng Quán