We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vượt Con Đảo
Tác giả: Phùng Quán
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Quan Điền
 

Vượt Con Đảo Vượt Con Đảo - Phùng Quán