Đừng để tâm đến thất bại mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình.

Ngạn ngữ châu Phi

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vua Cờ Lau
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Dương Liễu
 

Vua Cờ Lau Vua Cờ Lau - Phạm Minh Thảo