Thất bại đến với ta không phải làm ta buồn mà giúp ta thêm tỉnh táo, không làm ta hối tiếc mà khiến ta trở nên sáng suốt.

Henry Ward Beecher

 
 
 
Vua Cờ Lau
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Vua Cờ Lau Vua Cờ Lau - Phạm Minh Thảo