However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
 
Vua Cờ Lau
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Vua Cờ Lau Vua Cờ Lau - Phạm Minh Thảo