Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vợ Nhặt
Tác giả: Kim Lân
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Vợ Nhặt Vợ Nhặt - Kim Lân