Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Viết Từ Bệnh Viện
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Viết Từ Bệnh Viện Viết Từ Bệnh Viện - Nguyễn Hoài Nam