Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Viết Từ Bệnh Viện
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Viết Từ Bệnh Viện Viết Từ Bệnh Viện - Nguyễn Hoài Nam