Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vật Lý Lớp 7
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Vật Lý Lớp 7 Vật Lý Lớp 7 - Nguyễn Đức Thăng & Vũ Quang