Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vật Lý Lớp 12
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hồng Hà
 

Vật Lý Lớp 12 Vật Lý Lớp 12 - Lương Duyên Bình