Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
 
 
Vật Lý Lớp 12
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hồng Hà
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Vật Lý Lớp 12 Vật Lý Lớp 12 - Lương Duyên Bình