Nghịch cảnh là thước đo giá trị của một con người. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn sau những khủng hoảng trong cuộc sống.

Lou Holtz

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vật Lý Lớp 12
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hồng Hà
 

Vật Lý Lớp 12 Vật Lý Lớp 12 - Lương Duyên Bình