Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vật Lý Lớp 11
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hồng Hà
 

Vật Lý Lớp 11 Vật Lý Lớp 11 - Lương Duyên Bình