Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

 
 
 
Uyên Ương Đao
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: Ngọc Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Uyên Ương Đao Uyên Ương Đao - Kim Dung