Love, like a mountain-wind upon an oak, falling upon me, shakes me leaf and bough.

Sappho

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tuyển Tập Truyện Ngắn - Macxim Gorki
Tác giả: Macxim Gorki
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
 

Tuyển Tập Truyện Ngắn - Macxim Gorki Tuyển Tập Truyện Ngắn - Macxim Gorki - Macxim Gorki