Books are immortal sons deifying their sires.

Plato

 
 
 
Tuyển Tập Truyện Cười - Hội Nghị Các Nhà Phẩu Thuật
Tác giả: Azit Nêxin
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Bá Trung
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tuyển Tập Truyện Cười - Hội Nghị Các Nhà Phẩu Thuật Tuyển Tập Truyện Cười - Hội Nghị Các Nhà Phẩu Thuật - Azit Nêxin