Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Tuyển Tập Truyện Cười - Hội Nghị Các Nhà Phẩu Thuật
Tác giả: Azit Nêxin
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Bá Trung
 

Tuyển Tập Truyện Cười - Hội Nghị Các Nhà Phẩu Thuật Tuyển Tập Truyện Cười - Hội Nghị Các Nhà Phẩu Thuật - Azit Nêxin