Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Túp Liều Bác Tôm
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Đỗ Đức Hiếu
 

Túp Liều Bác Tôm Túp Liều Bác Tôm - Harriet Beecher Stowe