I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tướng Quân Hà Đặc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Trung Nghị
 

Tướng Quân Hà Đặc Tướng Quân Hà Đặc - Trần Việt Quỳnh