Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tướng Quân Hà Đặc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Trung Nghị
 

Tướng Quân Hà Đặc Tướng Quân Hà Đặc - Trần Việt Quỳnh