Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tướng Cướp Hoàn Lương
Tác giả: Đoàn Lư
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Tướng Cướp Hoàn Lương Tướng Cướp Hoàn Lương - Đoàn Lư