Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tướng Cướp Hoàn Lương
Tác giả: Đoàn Lư
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Tướng Cướp Hoàn Lương Tướng Cướp Hoàn Lương - Đoàn Lư