Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tướng Cướp Hoàn Lương
Tác giả: Đoàn Lư
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Tướng Cướp Hoàn Lương Tướng Cướp Hoàn Lương - Đoàn Lư