The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Tuổi Trẻ Bất Khuất - Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt thời ấy
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Hướng Dương
 

Tuổi Trẻ Bất Khuất - Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt thời ấy Tuổi Trẻ Bất Khuất - Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt thời ấy - Huỳnh Yên Trầm My & Ngô Tùng Chinh & Trương Vũ Huỳnh