Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tuổi Mới Lớn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Tuổi Mới Lớn Tuổi Mới Lớn - BS. Đỗ Hồng Ngọc