Đôi khi, những thành quả tuyệt vời lại xuất phát từ những thất bại sớm gặp phải.

Thomas H. Huxley

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng
Tác giả: Trình Quang Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
 

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng - Trình Quang Phú