Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan
Người đọc: Trung Nghị
 

Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan - Nguyễn Công Hoan