Love is a puzzle posed by the emotions and not likely to be solved by reason.

Anon

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan
Người đọc: Trung Nghị
 

Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan - Nguyễn Công Hoan