Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Ma Hoa Học Trò
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Truyện Ma Hoa Học Trò Truyện Ma Hoa Học Trò - Nhiều Tác Giả