Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Kiều
Tác giả: Nguyễn Du
Thể loại: Thơ
Người đọc: Hướng Dương
Biên tập: Đào Duy Anh
 

Truyện Kiều Truyện Kiều - Nguyễn Du