Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Kiều
Tác giả: Nguyễn Du
Thể loại: Thơ
Người đọc: Hướng Dương
Biên tập: Đào Duy Anh
 

Truyện Kiều Truyện Kiều - Nguyễn Du