When you're young, you want to do everything together, when you're older you want to go everywhere together, and when you've been everywhere and done everything all that matters is that you're together.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Kể Mầm Non
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Hướng Dương
 

Truyện Kể Mầm Non Truyện Kể Mầm Non - Nhiều Tác Giả