Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Cổ Trung Hoa
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Hướng Dương
 

Truyện Cổ Trung Hoa Truyện Cổ Trung Hoa - Nhiều Tác Giả