Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Cổ Tích Thế Giới
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Hướng Dương
 

Truyện Cổ Tích Thế Giới Truyện Cổ Tích Thế Giới - Nhiều Tác Giả