A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

 
 
 
Truyện Cổ Nhật Bản
Tác giả: Văn Hòa
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Quỳnh Giang
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Truyện Cổ Nhật Bản Truyện Cổ Nhật Bản - Văn Hòa