Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

 
 
 
Truyện Cổ Nhật Bản
Tác giả: Văn Hòa
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Quỳnh Giang
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Truyện Cổ Nhật Bản Truyện Cổ Nhật Bản - Văn Hòa