To read a book for the first time is to make an acquaintance with a new friend; to read it for a second time is to meet an old one.

Chinese Saying

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Trong Vòng Tay Bè Bạn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hải Châu
 

Trong Vòng Tay Bè Bạn Trong Vòng Tay Bè Bạn - Nhiều Tác Giả