To love is to admire with the heart:

to admire is to love with the mind.

Theophile Gautier

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Trạng Quỳnh
Tác giả: Ngọc Hà
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Trung Nghị
 

Trạng Quỳnh Trạng Quỳnh - Ngọc Hà