Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 025 - The Mote in God's Eye
Tác giả: Niven & Pournelle
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 025 - The Mote in God's Eye Top 100 Sci-Fi Books - 025 - The Mote in God's Eye - Niven & Pournelle