Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 024 - Snow Crash
Tác giả: Neal Stephenson
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 024 - Snow Crash Top 100 Sci-Fi Books - 024 - Snow Crash - Neal Stephenson