Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 022 - The Martian Chronicles
Tác giả: Ray Bradbury
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 022 - The Martian Chronicles Top 100 Sci-Fi Books - 022 - The Martian Chronicles - Ray Bradbury