Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 021 - The Forever War
Tác giả: Joe Haldeman
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 021 - The Forever War Top 100 Sci-Fi Books - 021 - The Forever War - Joe Haldeman