Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 021 - The Forever War
Tác giả: Joe Haldeman
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 021 - The Forever War Top 100 Sci-Fi Books - 021 - The Forever War - Joe Haldeman