Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 020 - The War of the Worlds
Tác giả: H G Wells
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 020 - The War of the Worlds Top 100 Sci-Fi Books - 020 - The War of the Worlds - H G Wells