Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 020 - The War of the Worlds
Tác giả: H G Wells
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 020 - The War of the Worlds Top 100 Sci-Fi Books - 020 - The War of the Worlds - H G Wells