Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 018 - Childhood's End
Tác giả: Arthur C Clarke
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 018 - Childhood's End Top 100 Sci-Fi Books - 018 - Childhood's End - Arthur C Clarke