Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 017 - The Time Machine
Tác giả: H G Wells
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 017 - The Time Machine Top 100 Sci-Fi Books - 017 - The Time Machine - H G Wells