Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 017 - The Time Machine
Tác giả: H G Wells
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 017 - The Time Machine Top 100 Sci-Fi Books - 017 - The Time Machine - H G Wells