Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 016 - Brave New World
Tác giả: Aldous Huxley
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Top 100 Sci-Fi Books - 016 - Brave New World Top 100 Sci-Fi Books - 016 - Brave New World - Aldous Huxley