Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 016 - Brave New World
Tác giả: Aldous Huxley
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 016 - Brave New World Top 100 Sci-Fi Books - 016 - Brave New World - Aldous Huxley