Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 015 - Hyperion
Tác giả: Dan Simmons
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Top 100 Sci-Fi Books - 015 - Hyperion Top 100 Sci-Fi Books - 015 - Hyperion - Dan Simmons