Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 015 - Hyperion
Tác giả: Dan Simmons
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 015 - Hyperion Top 100 Sci-Fi Books - 015 - Hyperion - Dan Simmons