Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 013 - Ringworld
Tác giả: Larry Niven
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 013 - Ringworld Top 100 Sci-Fi Books - 013 - Ringworld - Larry Niven