Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 013 - Ringworld
Tác giả: Larry Niven
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 013 - Ringworld Top 100 Sci-Fi Books - 013 - Ringworld - Larry Niven