Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 012 - Do Androids Dream of Electric Sheep
Tác giả: Philip K Dick
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 012 - Do Androids Dream of Electric Sheep Top 100 Sci-Fi Books - 012 - Do Androids Dream of Electric Sheep - Philip K Dick