Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 012 - Do Androids Dream of Electric Sheep
Tác giả: Philip K Dick
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 012 - Do Androids Dream of Electric Sheep Top 100 Sci-Fi Books - 012 - Do Androids Dream of Electric Sheep - Philip K Dick