Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 011 - Neuromancer
Tác giả: William Gibson
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 011 - Neuromancer Top 100 Sci-Fi Books - 011 - Neuromancer - William Gibson