Never judge a book by its movie.

J.W. Eagan

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 010 - I, Robot
Tác giả: Isaac Asimov
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 010 - I, Robot Top 100 Sci-Fi Books - 010 - I, Robot - Isaac Asimov