Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 010 - I, Robot
Tác giả: Isaac Asimov
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 010 - I, Robot Top 100 Sci-Fi Books - 010 - I, Robot - Isaac Asimov