Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers
Tác giả: Robert A Heinlein
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers - Robert A Heinlein