Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers
Tác giả: Robert A Heinlein
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers - Robert A Heinlein