Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 006 - Stranger In A Strange Land
Tác giả: Robert A Heinlein
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 006 - Stranger In A Strange Land Top 100 Sci-Fi Books - 006 - Stranger In A Strange Land - Robert A Heinlein