Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 005 - 1984
Tác giả: George Orwell
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 005 - 1984 Top 100 Sci-Fi Books - 005 - 1984 - George Orwell