One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 003 - Foundation
Tác giả: Isaac Asimov
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 003 - Foundation Top 100 Sci-Fi Books - 003 - Foundation - Isaac Asimov