Hoài nghi là một tên phản bội, bởi nó khiến bạn sợ hãi không dám liều mình, vì thế bạn đánh mất cơ may thành công của mình.

William Shakespeare

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 002 - Dune
Tác giả: Frank Herbert
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Top 100 Sci-Fi Books - 002 - Dune Top 100 Sci-Fi Books - 002 - Dune - Frank Herbert