Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 002 - Dune
Tác giả: Frank Herbert
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 002 - Dune Top 100 Sci-Fi Books - 002 - Dune - Frank Herbert