Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game
Tác giả: Orson Scott Card
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game - Orson Scott Card