Chỉ có một thành công mà thôi, đó là sống cuộc sống của mình theo cách của chính mình.

Christopher Morley

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game
Tác giả: Orson Scott Card
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game - Orson Scott Card