Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
 
Toán Lớp 8 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hồng Hà
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Toán Lớp 8 - Tập 2 Toán Lớp 8 - Tập 2 - Phan Đức Chính