Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tố Tâm
Tác giả: Song An
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Trung Nghị
 

Tố Tâm Tố Tâm - Song An