We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Sử Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Sử Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Sử Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông - HĐ Bộ Môn Sử SGDDT HCM