There is a great deal of difference between an eager man who wants to read a book and a tired man who wants a book to read.

G.K. Chesterton

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Hóa Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Hóa Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Hóa Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông - HĐ Bộ Môn Hóa SGDDT HCM