He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiểu Sử Barack Obama
Tác giả: Joann F. Price
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Nguyễn Minh Thạnh
Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
 

Tiểu Sử Barack Obama Tiểu Sử Barack Obama - Joann F. Price