Để leo dốc cao, cần chầm chậm trước tiên.

Shakespeare

 
 
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung